Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Gåvor

Gåvor kan tyckas vara en okomplicerad fråga. Men eftersom du alltid ska se till din huvudmans bästa finns det en del att tänka på. Det finns dessutom situationer som kräver överförmyndarens samtycke.

Ta emot gåvor

Huvudregeln är att huvudmannen kan ta emot gåvor. Undantag är exempelvis fastigheter, bostadsrätter eller att huvudmannen tar över ett betalningsansvar i och med gåvan. I sådana fall behövs överförmyndarens samtycke innan gåvan tas emot.

Ge gåvor

Huvudregeln är att du som god man inte får ge bort huvudmannens egendom. Förstår huvudmannen i ett godmanskap vad en gåva innebär bestämmer han eller hon över sina tillgångar. Det finns dock risker för yttre påverkan från exempelvis anhöriga och vänner. Därför är det viktigt att du under ditt uppdrag har din huvudmans bästa i åtanke och ser till att han eller hon inte blir utnyttjad.

Undantaget från regel är personliga presenter. Du måste göra en individuell bedömning av ditt uppdrag, till exempel undersöka hur mycket huvudmannen tidigare har lagt på julklappar till barnbarnen. Gåvorna får dock aldrig skapa ekonomiska problem för din huvudman.

Det får under alla omständigheter anses klart olämpligt
att den gode mannen mottar gåvor av sin huvudman

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in