Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

När huvudmannen eller gode mannen/förvaltaren avlider

När gode mannen/förvaltaren får besked om att huvudmannen är avliden ska han eller hon snarast möjligt meddela de anhöriga och överförmyndaren. Ansvaret flyttas då över till dödsbodelägarna.

Ställföreträdaren ska lämna in en Sluträkning till överförmyndaren senast en månad efter huvudmannens död.

Om ställföreträdaren avlider

Skulle en god man eller förvaltare avlida ska dödsbodelägarna anmäla dödsfallet till överförmyndaren. Överförmyndaren ska då snarast möjligt förordna en ny god man så att den enskilde inte lider någon rättsförlust.

Det är den avlidne ställföreträdarens dödsbo som ska redovisa förvaltningen av uppdraget. Det betyder att dödsboet ska upprätta en sluträkning.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in