Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Serviceprogram 2014-2018

Målet med det regionala serviceprogrammet i Jämtlands län är att kvinnor och män, oavsett etnicitet och ålder, ska ha likvärdig tillgång till service.

Syfte

Det regionala serviceprogrammet syftar till att samla resurser och insatser mot det gemensamma målet – en god servicenivå i länet.

Programmet är ett inriktningsprogam och har därför ingen egen finansiering.

Innehåll

Programmet omfattar i första hand dagligvaror och drivmedel, men även andra tjänster som kan stärka dessa serviceslag.Exempel på sådan service är apoteksvaror, post, systembolagsvaror, och grundläggande betalservice och kontanthantering.

Årliga handlingsplaner

Det regionala serviceprogrammet ska genomföras i årliga handlingsplaner. Genom-förandet följs upp och utvärderas årligen.

Mer information

På Länsstyrelsens hemsida finns mer information om programmet. Här kan ni även hämta de årliga handlingsplanerna och anmäla er till nyhetsbrevet om service som kommer ut en gång i månaden.
Regionalt serviceprogram 2014–2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt
  • Strömsunds Utvecklingsbolag
  • Storgatan 20
  • Box 500
  • 833 24 Strömsund
  • 0670-169 70
  • 0670-169 63 (fax)

  • VD
  • Anders Blomberg
  • 0670-169 69

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in