Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

29 mars 2017

Välkommen till
Resurscentrum Integration – RCI

Resurscentrum (RCI) erbjuder stöd i integrationsfrågor och riktar sig både till kommunens invånare och enskilda verksamheter. RCI är ett tvärprofessionellt team som arbetar med och för nyanlända barn, ungdomar och deras familjer, oavsett ursprung eller anledning till migration.

Bild RCI-broschyr

Klicka för att läsa broschyren

Arbetet för målgruppen vilar på två ben:

Stöd till barn, ungdomar och deras familjer

Vi arbetar utifrån en metod framtagen här i kommunen. Syftet är att skapa en röd tråd av olika insatser för att ge barnen och ungdomarna bättre förutsättningar att förstå sin egen integrationsprocess. Detta görs genom:

  • Välkomstsamtal, som ger en första introduktion till livet i Sverige och den svenska skolan.
  • Kartläggning av tidigare kunskaper och erfarenheter.
  • Sverigeprogram och Jag, vi och samhället, för att genom olika gruppverksamheter samtala om olika aspekter av att vara ny i Sverige.
  • Föräldragrupper med möjlighet att diskutera hur det är att vara förälder i Sverige – likheter och skillnader.
  • Ungdomsgrupper där tonåringar får reflektera över att vara ung här och nu.
  • Enskilda stödinsatser för barn, ungdomar och deras familjer.

Stöd till personal och andra som möter barn, ungdomar och deras familjer

Vi erbjuder stöd till dig som kommer i kontakt med barn och ungdomar med andraspråksbakgrund och deras familjer. Vi kan vara:

  • Ett bollplank om du har funderingar och behöver råd kring exempelvis bemötande, normer, likheter och skillnader.
  • En länk mellan dig och andra myndigheter och organisationer.
  • En informationskanal om du eller din organisation behöver ökad kunskap kring olika integrationsfrågor, som till exempel att arbeta med tolk. Vi kan även ge förslag på metoder och material för att arbeta med barn med andraspråksbakgrund.

Kontakta oss gärna om du har frågor kring hur du bäst kan ta del av Resurscentrum integrations verksamhet!

Kontakt

Integrationsarbetet i Strömsunds kommun syftar till att alla invånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i samhällslivet och att mångfalden är en styrka som bidrar till att utveckla och förbättra kommunen.

RCI finns som ett stöd både för kommunens invånare och övriga verksamheter.

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in