Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Skapande skola

Strömsunds kommuns samtliga kommunala grundskolor, förskoleklass - årskurs 9, har sedan läsåret 2013/2014 sökt och beviljats 300 000 kr/läsår i Skapande skola-bidrag från Statens Kulturråd.

Skapande skola-bidraget skall användas i den befintliga skolverksamheten med syfte att stärka elevernas, flickornas och pojkarnas, resultat och mål i skolans samtliga ämnen. Syftet är också att eleverna skall möta professionella kulturarbetare, konstnärer, musiker, skådespelare och ta del av dessa kulturyttringar. Eleverna skall minst en gång under sin skoltid få besöka en ”riktig” teater, konserthus, kulturhus, biograf, konsthall, dessa institutioner finns närmast i Östersund, Umeå, Sundsvall.

Under läsåret 2015/2016 har följande kulturaktiviteter genomförts och planeras att genomföras:

Cirkus Roman – Här fick eleverna prova på olika cirkuskonster t.ex. cykla på enhjuling, jonglera, balansera. Årskurs F - 9.

På Flykt – Eleverna i årskurs 9 åkte till Jamtli och genom dramaövningar fick eleverna känna på hur det är att vara flykting.

Vikingatid - Eleverna i årskurs 3 - 4 åkte till Jamtli och genom dramaövningar fick eleverna känna på hur det är att vara viking för en dag.

Musik-, teater- och dansföreställningarna Följa John, Himlen är full av fioler, Jag slog en kille idag, Vad är det som händer, Typ kille typ tjej, Karlsson på taket, Flyktfågeln.

Utställningen Spelar roll på Jamtli. - Eleverna i årskurs 8

Låtskrivarworkshop med Monica and the Explosion – Eleverna i årskurs 7 – 9.

Samisk skolkonsert i samband med samernas nationaldag.

För mer information kontakta Barbro Larbring Rönngren, kultursekreterare.
Tel: 0670-162 62

Länk till kulturrådets hemsida http://www.kulturradet.se/skapande-skola/

Handlingsplan 2015/2016PDF

Handlingsplan 2014/2015PDF

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in