Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

29 mars 2017
Bild på pusselbitar.

Det är många pusselbitar som ska falla på plats när det gäller utbyggnaden av fibernätet i kommunen.

Utbyggnaden startar längs E45

Utbyggnaden av fibernät i kommunen startar längs E45. Det beror på att det redan finns en fiberkabel där. Det gör området lämpligt att börja med.

Medborgarnas intresse styr farten på utbyggnaden

Fiberutbyggnaden planeras områdesvis. Antal intresserade av fiber i ett område har betydelse, ett område med många intresserade prioriteras högre än ett område med färre. En annan avgörande faktor är att det finns en anslutningspunkt och finansiering.


Fakta: Så här prioriterar vi vilka områden som är aktuella

  • Områden med relativt många hushåll och företag prioriteras före ett område med färre.

  • Graden av lokalt engagemang och efterfrågan är väsentlig. Ett område där många är intresserade av att investera i bredband prioriteras före ett område med ett fåtal intresserade.

  • Om det finns kommunal verksamhet i ett område höjs prioriteten. Samma resonemang tillämpas om ett område har omfattande näringsdrivande verksamhet.

  • Kostnaden för att bygga fibernät kan påverka ett områdes prioritet. Kostnad per hushåll/arbetsställe/sysselsatt (kostnadseffektivitet)

  • Möjligheten till fortsatt utbyggnad.

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in