Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

29 mars 2017
Glad pensionär

Med bra uppkoppling kan det kännas tryggare att bo kvar hemma även på ålderns höst.

Bra att veta om vårt stadsnät

Kommunen har beslutat att bygga ut ett eget fibernät. Ett nät som är offentligt ägt kallas för stadsnät, oavsett om det ligger i en stad eller på landsbygden. En anslutning ger dig som kund nya möjligheter till bra uppkoppling.

Kommunen påbörjar under 2015 utbyggnaden av ett stadsnät. Så kallas ett offentligt ägt nät, oavsett om det ligger i en stad eller på landsbygden. Kommunen har valt att satsa på ett eget nät för att säkerställa medborgarnas tillgång till bra och stabil internetuppkoppling.

Tryggt att bo kvar hemma

Med en säker internetuppkoppling kan det kännas tryggare att bo kvar hemma när man blir äldre, eftersom det kommer digitala lösningar för trygghetslarm och hemsjukvård. Med internet hemma vid köksbordet är det också enklare att hålla kontakten med gamla vänner långt borta och en möjlighet att få vara delaktig i barnens och barnbarnens liv.

Utbyggnaden görs med hjälp av ServaNet och driften sker i samarbete med andra aktörer.

Hur går utbyggnaden till?

Kommunen kan ge ServaNet i uppdrag att bygga ut fiber till områden

 • där intresset är tillräckligt stort (minst 60 procent).
 • där planerade intäkter täcker kostnaden för utbyggnaden
 • där investeringen kan finansieras

Fördelar med anslutning till stadsnät

En fiberanslutning är inte bara en anslutning till internet. Att ansluta sig till kommunens stadsnät ger fler fördelar.

Telefon via fiber innebär att

 • du får tillgång till IP-telefoni
 • du kan behålla ditt gamla telefonnummer
 • du kan använda befintliga telefoner
 • det oftast blir billigare än traditionell telefoni.

Tv via fiber innebär att

 • du får bättre bildkvalitet
 • du får stort kanalutbud
 • du får HD- och 3D-sändningar
 • du får inspelningsbara digitalboxar
 • du kan pausa eller spola tillbaka ett program
 • du får tillgång till playkanaler
 • du kan hyra filmer via fjärrkontrollen
 • det oftast blir billigare än parabol eller Boxer.

Internet via fiber innebär att

 • du får mycket högre hastighet
 • du får mycket säkrare uppkoppling
 • du får många olika leverantörer
 • du får tådlös anslutning i huset
 • du får tillgång till Skype
 • det oftast blir billigare än uppkoppling via ADSL eller mobilt

Fibernätet ger tillgång till

 • inbrottslarm
 • brandlarm
 • videoövervakning
 • trygghetslarm.

Anslutning till ett fibernät stärker också ett områdes attraktionskraft:

 • Bidrar till bygdens överlevnad.
 • Bidrar till att öka värdet på området och din fastighet.
 • Bidrar till ökade möjligheter att driva företag och jobba hemifrån.
 • Kan bidra till öka inflyttning och minska utflyttning.
 • Skapar nya nya utvecklingsmöjligheter för bygden.

Låter det intressant är du välkommen att fylla i en intresseanmälan. Din intresseanmälan är inte bindande, men ett viktigt planeringsunderlag för kommande utbyggnad.

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in