Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

29 mars 2017
Bild på barnafötter

Vi bygger inför framtiden.

Kommunens bredbandsstrategi

Vårt mål är att kommunens alla samhällen och byar ska ha tillgång till bredband i någon form senast år 2020.

Kommunen har tagit fram en bredbandsstrategi som beskriver hur bredbands-utbyggnaden ska genomföras.

Kommunens bredbandsmål är:

  • att minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020
  • att resten, cirka 10 procent, ska ha minst 10 Mbit/s år 2020.

Målen är högt ställda eftersom kommunen har en så gles och spridd befolkning. På de ställen där det är möjligt ska fiber dras till boende och företag. I vissa delar av kommunen kommer andra lösningar än fiber att användas.

Klicka här för att läsa Bredbandsstrategi för Strömsunds kommun.PDF

Strategi för Jämtland och Sverige

Det finns en bredbandsstrategi för Jämtlands län och för Sverige. Målet är att riket ska ha bredband i världsklass.

Klicka här för att läsa Bredbandsstrategi för Jämtlands län.PDF

Klicka här för att läsa Bredbandsstrategi för Sverige.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Har du lägre uppkoppling än
1 Mbit/sek?

Då ska du anmäla det till PTS, Post- och telestyrelsen. Efter anmälan till PTS så har Net4Mobility (Tele 2 och Telenors gemensamma bolgag) byggt ut ett antal stationer. Några finns i vår kommun.

Klicka här för din anmälan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in