Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

29 mars 2017
  • Bredband via ADSL

Bredband via telejacket (ADSL)

Kommunen äger ett ADSL-nät som levererar bredbandstjänster via telejacket till ett 30-tal byar i Strömsunds kommun.

Leverans av bredbandstjänster ingår inte i det kommunala uppdraget. Trots det, så övertog kommunen nätet 2014 för att säkerställa fortsatt leverans under en övergångsperiod i avvaktan på till exempel fiberutbyggnad eller 4G.

Nätet är uppbyggt med gammal teknik och det är svårt att få tag på reservdelar. Avvecklingen av nätet har påbörjats och kommer att ske successivt.

Sedan 2015 sköter ServaNetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster driften av nätet.

 

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in