Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

31 mars 2017

Parker, mark, natur och torg

Offentlig mark definierass i ordningslagen som allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser som i kommunens detaljplaner redovisas som allmän.

Nästan alla platser utomhus där allmänheten kan röra sig är allmänna platser. Andra benämningar på allmän plats är offentlig plats, offentlig mark eller allmän mark.

De allmänna platserna är till för alla. För att använda dem till något annat än vad de är avsedda för krävs som regel tillstånd av polisen.


Kontakt
  • Gatu- och markansvarig
  • Thord Engström
  • 0670-164 29
  • 070-350 56 40

  • Adress
  • Teknik- och serviceförvaltningen
  • Box 500
  • 833 24 Strömsund

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in