Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Information om PFAA (perfluorerade alkydsyror)

Livsmedelsverket gick under våren 2014 ut med förslag till åtgärder till verksamhetsutövare som är producenter av dricksvatten och till lokala
kontrollmyndigheter. Syftet var bland annat att kartlägga förekomsten av PFAA i dricksvatten.

PFAA provtagning i dricksvattentäkter

I Strömsunds kommun har två vattentäkter provtagits under våren 2014. Utifrån uppgifter från Räddningsverket om vart de haft övningsplatser i kommunen så bedömdes att provtagning skulle ske i Strömsund och Hammerdal, vilket också är våra största vattentäkter. Proverna från dessa vattentäkter ligger långt under de åtgärdsgränser som Livsmedelsverket tagit fram.

Perfluorerade alkylsyror (PFAA)

Perfluorerade ämnen (på svenska PFAS, på engelska PFAA) är en stor grupp ämnen som har producerats och använts i stor skala sedan 1950-talet, men först i början av 2000-talet kom insikten om deras miljöpåverkan, en insikt som sedan dess har stadigt ökat.

PFAA är extremt persistenta ämnen som är vattenlösliga, men ändå har förmåga att ansamlas i levande organismer och orsaka toxiska effekter. De är vitt spridda i miljön och återfinns i såväl människor och djur, som i sjöar och dricksvatten.

Tidigare eller nuvarande användning av släckskum (AFFF) är en av de viktigaste källorna till lokal PFAA-förorening av mark och vatten. AFFF har använts i stor skala på brandövningsplatser på flygplatser, militära anläggningar och industriella och kommunala räddningstjänster.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in