Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

25 mars 2017
Broschyrerna Föräldrakraft

Föräldrakraft

Föräldrakraft innebär att alla föräldrar erbjuds en serie informations-, diskussions- och utbildningsträffar från det allra först mötet med mödravårdscentralen tills barnet fyller 18 år. Föräldrakraft startades 2006.

Stödet till föräldrar skall ske på ett likartat sätt i hela kommunen och följa teman som finns i de foldrar som tagits fram.

Målet är att växa - med barnet - som förälder.

Läs mer i broschyren Föräldrakraft

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in