Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

25 mars 2017

Kvalitet

Strömsunds kommuns senaste kvalitetsredovisning för skolverksamheterna är från 2014. Här kan du jämföra kommunens skolor med varandra och med riket i övrigt.

Enligt Skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet systematiskt och kontinuerligt planera,följa upp och utveckla utbildningen. Samt dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet.

Redovisningarna utgör också underlag för viktiga politiska beslut i Strömsunds kommun.

Kvalitetsredovisning 2014PDF

Nya modeller för nya föräldrar är ett projekt som löper från 2011 till 2013. Det är ett samarbete mellan Östersund, Strömsund och Mora kommun samt Uppsala Universitet. Projektet innehåller tre delar; ABC-föreläsningar, föräldramöten samt webb ABC.

Nya modeller för nya föräldrarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in