Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Rytmik för barn

Barn med instrument

Kulturskolan erbjuder rytmik för barn som är intresserad av sång, rörelse och dans. Vi har genom alla århundranden sjungit för våra barn. Den närhet och kontakt detta skapar mellan barn och vuxen är fantastisk. Passar alla barn som gillar rörelse, sång och musik, från 4 månader till 5 år.

Rytmik får barnets alla sinnen att växa och stimulerar barnets utveckling.

För barn är det naturligt att röra sig. När de hoppar, gungar, springer och leker använder de ofta ljud till rörelserna. I rytmiken utgår vi ifrån den spontana rörelsen, lek och fantasi, något de redan har inom sig. Alla kan vara med, alla känner till uttrycksformen.

Rytmik utvecklar

  • Motorik.
  • Koncentration.
  • Kreativitet.
  • Sång.
  • Koordination och mycket mer.

Musik och sång är viktigt för barn. Den vackraste rösten för just ditt barn är din egen sångröst – så sjung för ditt barn varje dag. Det är roligt, för bättre och mer uppskattande publik finns inte.

Rytmikgrupper

De tre huvudmålen i rytmik är att stimulera personlig utveckling, rörelseutveckling och musikalisk utveckling. Inga förkunskaper krävs för att delta.

Rytmik får barnets alla sinnen att växa och stimulerar barnets utveckling.

Cirka 4 månader till 1,5 år

Mamma-, pappa- och barnrytmik. Hit kommer du med ditt barn, barnbarn eller dagbarn för att sjunga, lyssna och röra er till musik tillsammans med andra barn och deras föräldrar. Vi har rim, ramsor, andra rörelsesånger och mycket annat.

Cirka 1,5 år till 5 år

Vi leker, rör oss, sjunger och spelar på rytminstrument. Med kroppen som instrument utvecklar barnen sin fantasi, musikalitet, motorik samt koncentration- och kooridinationsförmåga.

Rytmik ger en god grund för fortsatt musicerande. 

Är du och ditt barn intresserad av att prova på eller har frågor, hör av dig till:
Agneta Wallberg, 070-510 60 19
agneta.wallberg@stromsund.se

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in