Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Driftbidrag till föreningar med egna idrottsanläggningar

Föreningar som äger och driver idrotts- och sportanläggningar kan få driftbidrag. Sista ansökningsdag är 30 november.

Hur stor bidraget blir styrs av vilken typ av anläggning föreningen har, anläggningens storlek och driftskostnad samt vilken aktivitet som bedrivs.

Föreningen ska senast 30 november varje år lämna in sin bidragsansökan och budget för nästkommande år. Efter föreningens årsmöte ska dessutom kassarapport samt kostnadsberäkning till årets slut skickas in till kommunens kultur- och fritidsavdelning.

Varför finns stödet?

Driftbidraget är till för att ge ekonomiskt stöd till idrotts-, frilufts- och motsvarande organisationer inom kommunen. Bidraget avser att täcka en del av skötsel- och driftskostnad av föreningsägda anläggningar.

Vilka kan söka?

Stödet kan sökas av föreningar verksamma i Strömsunds kommun och registrerade i Strömsunds kommuns föreningsregister.

Villkor

Stöd beviljas till idrotts- och friluftsanläggningar. Föreningen ska ansvara för att anläggningen hålls i gott skick och är driftsäker och dopingfri.

Kommunen gör stickprovskontroller av bidragens användning.

Föreningar kan söka stöd till följande anläggningar:

Fotbollsplaner

Gräsplan matcharena (förbundsseriespel)

20 000 kr

– tillägg för friidrottsanläggning

5 000 kr

Övriga gräsplander (11-manna)

10 000 kr

Grusplan (11-manna)

3 000 kr

Grus- och gräsplan (7-manna och övriga planer)

3 000 kr

 

Isbanor

Utan sarg

5 000 kr

Med sarg

10 000 kr

Belysning

5 000 kr

Elljusspår

Bidrag per kilometer

2 500 kr 

Skidspår med belysning

Bidrag per kilometer

500 kr

– tillägg för skate kombinerat med klassiskt spår per kilometer

250 kr

Barn-, kultur och utbildningsnämnden beviljar stöd till elljusspår upp till fem kilometer och totalt två elljusspår per förening. Undantag från detta prövas av barn-, kultur och utbildningsnämnden.

Kansli

Till föreningar med egen kansli

5 000 kr

Tennisbanor

Asfaltbana

1 000 kr

Massabana

3 000 kr 

Golfanläggningar

Bidrag per hål

3 000 kr

Anläggningar som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning erhåller extra bidrag med 5 000 kronor per anläggning (tillgängligheten ska styrkas och kommer att kontrolleras).

Specialanläggningar enligt särskild prövning

  •  Bangolfanläggningar
  •  Slalombackar
  •  Discgolfanläggningar
  •  Motoranläggning
  •  Ridsportanläggning
  •  Hundsportanläggning
  •  Boulebana
  •  Paintbollbana
  •  BMX-bana

Föreningar som erhåller bidrag för anläggningar får även ökat kommunalt LOK-stöd med tio kronor extra per person som deltagit (betalas ut automatisk utifrån inskickade LOK stöds redovisningar).

Kontroll

Under året kan kontroller genomföras av de sommar respektive vinteranläggningar som beviljats driftsstöd för året. Personal från kultur- och fritidsavdelningen kontrollerar att nödvändigt underhåll har gjorts.

Hur söker jag?

Ansökan görs en gång per år. Sista dag för ansökan är 30 november och gäller nästkommande kalenderår.
Använd blanketten Ansökan om anläggningsbidragPDF

När utbetalas pengarna?

Utbetalning av beviljat stöd sker under januari månad.

Vart vänder jag mig för mer information?

Ta gärna kontakt med kultur- och fritidsavdelningen om du har frågor och funderingar om stödet.

Lars-Eric Bergman, 0670-162 95
lars-eric.bergman@stromsund.se

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in