Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Akut hjälp

Om du behöver akut hjälp ring 112  för att komma till SOS Alarm. Härifrån når du bland annat:

 • Polis
 • Ambulans
 • Räddningstjänst
 • Giftinformation
 • Fjällräddning
 • Flygräddning
 • Sjöräddning

Vardagar 8.00–17.00

Under vardagar tar individ- och familjeomsorgen (IFO) hand om akuta ärenden:

 • Vardagar (IFO) kl 8.00–12.00, telefon 0670-163 20.
 • Därefter kommunens växel, telefon 0670-161 00.

Social beredskap – utanför kontorstid

För akuta ärenden utanför kontorstid som inte kan vänta till nästa vardag finns social beredskap. Den avser främst flickor eller pojkar som kan antas fara illa och är i behov av akuta insatser från socialtjänsten, missbrukande kvinnor eller män i behov av akuta insatser och våld i nära relation.

Social beredskap når man via:

 • Polisen, telefon 114 14
 • SOS Alarm, telefon: 112

Barn och unga

Om du själv är barn eller ungdom och av någon anledning mår dåligt hittar du en sammanställning över hjälp som finns att få på sidan:
Stöd och hjälp för barn och unga i Jämtlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Misstänker du att en flicka eller pojke far illa hittar du mer information om hur du bör göra på sidan:
Barn som far illaöppnas i nytt fönster

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in