Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

25 mars 2017

Psykisk ohälsa

En cykelväg

Det är ganska vanligt att drabbas av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Vid lindrigare besvär kan det räcka med att prata med någon för att det ska kännas lättare. Ibland räcker inte det, utan det behövs vård, stöd och hjälp av personer med kunskap om psykisk ohälsa.

Det är viktigt för dig som lever med psykisk ohälsa att få råd, stöd och hjälp i olika situationer. Det är även viktigt för dig som är anhörig att du kan få en god och förtroendefull kontakt. Här finns vägledning till olika sorts stöd både inom och utom kommunens verksamheter. De kan stödja, hjälpa och underlätta för personer med psykiska funktionshinder och deras anhöriga.

Guide - information om stöd och resurser för personer med psykiska funktionshingder

G U I D E - inform

ation om stöd och resurser för personer med psykiska funktionshinder
RSMH

Riksförbundet för social och mental hälsa

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in