Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

31 mars 2017

Nu har organisationer och föreningar möjlighet att söka bidag för sommarlovsaktiviteter

Ansök om stöd för sommaraktiviteter för barn och ungdomar

Under 2016 betalar regeringen ut totalt 200 miljoner kronor till landets kommuner. Tack vare bidraget har alla föreningar och organisationer nu möjlighet att ansöka om bidrag om de vill anordna aktiviteter för barn och ungdomar mellan 6 och 15 år.

Strömsunds kommun har fått 426 675 kronor från regeringen. Pengar som nu organisationer och föreningar kan ansöka om ifall de vill anordna aktiviteter för barn och ungdomar mellan 6 och 15 år.

Sommarlovsaktiviteterna ska:

 1. vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6 till 15 år
 2. ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
 3. stimulera barn och ungas deltagande
 4. främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
 5. genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, ingen behovsprövning görs av de barn som deltar
 6. aktiviteterna kan vara inom idrott, kultur, friluftsliv eller liknande.

Är du intresserad?

Vill ni vara med och skapa en bra sommar för barn och unga? Skicka in er ansökan senast den 15 maj. Skriv med följande uppgifter:

 1. Vilken förening/organisation som ansöker
 2. Plats för verksamheten
 3. Vilken typ av aktivitet ni planerar
 4. När aktiviteten ska ske
 5. Beräknad kostnad/sökt belopp
 6. Kontaktperson


När aktiviteten är avslutad vill vi att ni senast den 1 september redovisar till oss

 1. vilka aktiviteter ni genomfört och kostnaden för dem
 2. hur många flickor och pojkar som deltagit.

Skicka ansökan senast 15 maj

Magdalena Sannemo, ungdomskonsulent
magdalena.sannemo@stromsund.se

Mer information
0670-164 06

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in