Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

30 mars 2017

Fritidsgårdar och öppen ungdomsverksamhet

Kultur- och fritidsavdelningen har till uppgift att stödja och uppmuntra lokala initiativ för bra, regelbunden och drogfri verksamhet som riktar sig till alla ungdomar.

Verksamheten får inte enbart inrikta sig till grupper med speciella intressen och det ska finnas en tydlig beskrivning av målsättningen.

Kommunens förhoppning är att det ska bidra till att fler ungdomar tar del av verksamheten och att föreningar och organisationer använder sig av möjligheten att söka verksamhetsbidrag.

Har ni verksamhet för ungdomar?

Gör en skriftlig ansökan om verksamhetsbidrag, beskriv verksamheten samt lämna en tydlig beskrivning av er målsättning.

Om bidrag beviljas ska statistik på antalet deltagare per tillfälle samt en verksamhetsberättelse lämnas till kultur-och fritidsavdelningen vid varje termins slut.

Ansökning sker löpande.
Hämta ansökningsblankett här

Ansökan skickas till
Kultur- och fritidsavdelningen
Magdalena Sannemo
Box 500
833 24 Strömsund

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in