Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

31 mars 2017
Man som gungar sitt barnbarn.

Årets folkhälsoinsats

Folkhälsorådet uppmärksammar årligen de som på ett föredömligt och aktivt sätt har tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan inom Strömsunds kommun.

Strömsunds kommun vill med denna utmärkelse uppmärksamma och uppmuntra insatser inom området folkhälsa utifrån folkhälsoprogrammets utvecklingsområden. 

Nominera senast 9 april 2017

Vem tycker du ska få utmärkelsen 2017? Skicka in din nominering tillsammans med en kort beskrivning av genomfört arbete samt hur det har bidragit till en bättre folkhälsa utifrån folkhälsoprogrammets utvecklingsområden.

Förslag/ansökan ska i första hand avse insatser som genomförts under närmast föregående kalenderår.

Skicka nomineringen till
Folkhälsorådet
Box 500
833 24 Strömsund

Årets folkhälsoinsats 2016: Dans för alla

Motivering: Den ideella verksamheten ”Dans för alla” har på ett föredömligt sätt tagit initiativ till och i samverkan med andra genomfört åtgärder som främjar folkhälsan ur flera aspekter.

”Dans för alla” bidrar till att människor med olika kulturell bakgrund i varierande ålder möts i en aktivitet där alla får vara med på samma villkor. 

Att dansa tillsammans ger gemensamma upplevelser, skratt, samtal, social samvaro, känsla av tillhörighet, fysisk aktivitet, byggande av nätverk och en möjlighet att lära av varandra.

Årets folkhälsoinsats 2015: PRO Strömsund

Motivering: PRO i Strömsund har genom sitt friskvårdsarbete bidragit till att främja folkhälsan genom att skapa möjligheter för föreningens medlemmar att få umgås och komma ut i naturen, få frisk luft och få möjligheter att röra på sig efter sin förmåga.

Under ledning av föreningens friskvårdsansvarige, Harald Eriksson, har olika utflykter planerats och genomförts för bland annat skoteråkning, isfiske och bärplockning. 

Att medlemmarna fått hem nyttiga bär att äta är ytterligare ett bidrag för att främja deras hälsa.

Årets folkhälsoinsats 2014: Backe IF

Motivering: Backe IF tilldelas utmärkelsen Årets Folkhälsoinsats 2014 för sitt arbete med att, i samverkan med andra, få till stånd ett utegym. 

Det utegym som skapats i Backe ligger helt i linje med Strömsunds kommuns folkhälsoprogram och inriktningsmålet ”Främja fysisk aktivitet”. Gymmet är lättillgängligt både för allmänheten och för skolans elever. Placeringen i anslutning till befintlig hälsostig på Stenhammarens natursköna friluftsområde ökar ytterligare förutsättningarna för att det ska inspirera till olika former av fysisk aktivitet.

Backe IF och deras utegym är en fantastisk förebild såväl i vår kommun som i övriga landet.” Läs pressmeddelande

FAKTA – följande kriterier gäller:

• Delas ut till anställda, kommunala verksamheter, organisationer eller föreningar som på ett föredömligt och aktivt sätt har tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan inom Strömsunds kommun.

• Med insatser för en bättre folkhälsa menas insatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Insatserna ska bidra till ett socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande samt öka den jämlika hälsan mellan olika grupper i samhället.

• Utmärkelsen består av ett diplom samt en summa på 4.000 kronor att användas för hälsofrämjande insatser som till exempel olika behandlingar, friskvårdsaktiviteter eller kulturella upplevelser.  

Med ansökan/förslag ska det finnas en kort beskrivning av genomfört arbete samt hur det har bidragit till en bättre folkhälsa utifrån folkhälsoprogrammets utvecklingsområden. Förslag/ansökan ska i första hand avse insatser som genomförts under närmast föregående kalenderår. 

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in