Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Trygghet

De mentala förberedelserna är lika viktiga som de fysiska. Oro, osäkerhet och handlingsförlamning är effekter av att man inte känner att man har kontroll över sin egen situation. Samhällsstörningar i form av större elavbrott, störningar i vattenförsörjningen, stora bränder och stormar kan inträffa. Då är det viktigt att vi kan informera oss om läget. Lokalradion sänder viktig information i Sveriges Radio P4.

Behov

Under normala förhållande när våra andra grundbehov är mättade ger våra rutiner oss en viss trygghet. Under en kris rubbas dock dessa rutiner och vi känner oss mer sårbara.

Förebyggande

Du kanske inte vet vad som hänt eller hur länge det kommer hålla på men ett sätt att smidigt få information är genom radion. Genom att trygga försörjningen av vatten, mat och värme redan innan en krissituation inträffar, så kommer du att känna dig mindre sårbar och kan fokusera på annat. Den största förberedelsen här är att öka din egen kunskap och bli mer medveten om vilka risker som finns till vardags och vilka kriser som kan inträffa i samhället. Även här finns kurser att gå, bland annat hos Civilförsvarsförbundet.

Bra att ha hemma

  • Vev- eller batteridriven radio
  • Batterier som passar din utrustning
  • Viktiga telefonnummer nedskrivna

Övriga grundbehov tillgodosedda

VMA – viktigt meddelande till allmänheten, används för att varna allmänheten när något allvarligt inträffat, till exempel gasutsläpp eller brand. Man ska då gå inomhus, stänga dörrar, fönster, ventilation och lyssna på radion för mer information.
Signalen består av en 7 sekunder lång signal och 14 sekunder tystnad.
När faran är över ljuder en 30 till 40 sekunder lång signal.

Obs! Signalen testas klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in