Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

31 mars 2017

Kommunalt förvaltade stiftelser

Kommunen förvaltar ett antal stiftelser med pengar skänkta av privat-
personer. Under hösten 2016 har du möjlighet att söka bidrag ur dessa. För att söka måste du vara folkbokförd i kommunen. Vi måste ha din ansökan senast den 31 oktober.

Vem kan söka?

Alla stiftelser har olika kriterier, läs mer under respektive stiftelse. Gemensamt för alla är att den som söker måste vara folkbokförd i Strömsunds kommun.

Hur ansöker jag?

Ansök genom att fylla i och skicka in ansökningsblanketten. Kan du inte ladda ned den härifrån, ring eller mejla till kontaktpersonerna så skickar dem en till dig.

Obs! En ansökan per blankett.

Ansökningsblankett för stiftelser under socialnämndenPDF

Ansökningsblankett för stiftelser under kommunstyrelsenPDF

Ansökningsblankett för stipendiumPDF
(Strömsunds Magasinsstiftelse, Fjällsjö Magasinsstiftelse, Stiftelsen Ture Eriksson, Stiftelsen Per Hansson)

När är sista dag för ansökan?

Vi måste ha din ansökan senast den 31 oktober. Märk kuvertet ”Stiftelser socialnämnden” eller ”Stiftelser kommunstyrelsen”.

Skicka ansökan till

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Vad händer med min ansökan?

Det är socialnämnden och kommunstyrelsen som tar beslut. Alla som har skickat in en ansökan blir kontaktade med besked om den blivit beviljad eller inte. Nämnderna tar beslut senast under december månad.

Stiftelser under socialnämnden

Stiftelsen Bernhard Lohman
Delar ut pengar som bidrag till syn- och hörselskadade till stöd för sin livsföring, samt till handikapporganisationer inom kommunen.

Stiftelsen Syster Gerdas minne
Delar ut pengar till barn- och ungdomsverksamhet i Hammerdals och Gåxsjö församlingar.

Palmqvist sjukvårdsstiftelse
Delar ut pengar till kvinnor och män i före detta Alanäs församling som på grund av sjukdom fått sin ekonomi försämrad.

Strömsunds sociala samstiftelse
Delar ut pengar till behövande barnfamiljer och äldre personer i Strömsunds kommun.

Hammerdals sociala samstiftelse
Delar ut pengar till stöd för pensionärer, barnfamiljer och ensamstående föräldrar inom Hammerdals och Gåxsjö församlingar.

Stiftelsen Carl-Axel Söderström
Delar ut pengar till ideella ändamål inom Ströms församling, såsom gåvor till äldreboenden, handikapporganisationer och pensionärsföreningar.

Stiftelser under kommunstyrelsen

Strömsunds Magasinsstiftelse
Delar ut pengar till elever i Ströms församling som studerar på folkhögskola, skogs- eller lantbruksskola.

Fjällsjö Magasinsstiftelse
Delar ut pengar till ungdomar inom Fjällsjö och Bodums församlingar som utbildar sig inom jordbruk eller skogsbruk samt fornminnesvård och fornminnesgård.

Stiftelsen Per Hansson
Delar ut pengar till elever i Strömsunds kommun som studerar jordbruk och dess binäringar samt eventuellt studerande vid folkhögskola inom länet.

Stiftelsen Hedvig och Eva Schusters minne
Delar ut pengar till idella organisationer inom Frostvikens församling.

KS samstiftelse Frostviken
Delar ut pengar till allmännyttiga ändamål i Frostvikens församling, i första hand inom jordbruket.

KS samstiftelse Hammerdal
Delar ut pengar till välgörande ändamål i Hammerdals och Gåxsjö församlingar.

Stiftelsen Ture Eriksson
Delar ut pengar till elever bosatta i Strömsunds kommun som studerar vid
högskola eller universitet.

Kontakt

Kom ihåg!

Ansökan måste vara kommunen tillhanda senast den 31 oktober.

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in