Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Besöksnäringen i Strömsund

En vandrare på spångad stig på orkidémyren vackermyren

Turismen är en betydande näring i kommunen. En näring som successivt byggs ut för att svara upp mot dagens krav på valmöjligheter och bra service. Omsättningen ökar stadigt, detta visar undersökningar som gjorts. Duktiga entreprenörer och arrangörer bidrar starkt till detta. 

Under åren 2000–2009, 2011, 2013 och 2015 har de ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekterna av turismen i kommunen beräknats. Detta med hjälp bland annat av den så kallade Turistekonomiska modellen, TEM.

Här framgår att turismen 2015 omsatte 207 miljoner kronor vilket är en ökning med 12 miljoner jämfört med 2013. Det ger också 14,7 miljoner i totala skatteintäkter till kommunen.

Vill du veta mera? Ta del av TEM-mätningen härPDF

Statistik

Här följer statistik från kommunen, länet och Sverige.

Strömsunds kommun

 • 207 miljoner kronor, i total turismomsättning. (2015)
 • 128 årssysselsatta, främst inom logi och restaurang.
 • 14,7 miljoner kronor i totala skatteintäkter till kommunen.
 • 7,2 miljoner kronor i totala skatteintäkter till regionen.
 • Transport (i huvudsak bensin/drivmedel) är vår omsättningsmässigt största bransch med drygt 82 miljoner kronor.
 • Genomfartsresenärer är vår omsättningsmässigt största enskilda kategori med cirka 66 miljoner kronor.
 • Camping inklusive campingstugor är vår vanligaste kommersiella övernattningskategori med 63% av samtliga kommersiella övernattningar.
 • Fritidshus är den vanligaste övernattningskategorin med 51,5% av samtliga övernattningar.
 • Av 69 897 utländska övernattningar i hotell, stugby, vandrarhem och camping (SCB) samt fritidshus och hos släkt/vänner (TDB) svarar släkt/vänner och fritidshus för 42,2%.
 • Norskar är största nationalitet av utländska gästnätter i hotell, stugby, vandrarhem och camping enligt SCB.
 • Beräknad omsättning för utländsk turism enligt ovan är cirka 22 miljoner kronor eller 22% i motsvarande andel av turismomsättningen.
 • För mer detaljerad information gällande ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter, läs TEM-mätningen längst upp på denna sida.

  Fiske
 • 52 fiskevårdsområden/föreningar.
 • Det säljs cirka 22.000 stycken fiskekort i kommunen (inklusive renbetesfjäll, 4.000 stycken).
 • Ett sålt fiskekort motsvarar cirka tre fiskedygn.
 • 50 procent av korten säljs till icke länsbor.

  Skoter
 • Skoteralliansen består av 15 skoterklubbar.
 • Det finns 23 725 stycken snöskotrar registrerade i länet varav 3 319 av dessa är registrerade i Strömsunds kommun.
 • Totalt i länet finns det 25.079 stycken snöskotrar.

Länet

 • Länets besökande turister omsätter drygt 4,65 miljarder kronor per år.
 • 2015 hade länet 10,3 miljoner kommersiella gästnätter.
 • Det finns över 40 gårdsmejerier i länet, vilket är mer än hälften av alla gårdsmejerier i Sverige.
 • Läs mer om länet i Snabbfakta Jämtland/Härjedalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sverige

Den totala turismkonsumtionen i Sverige ökade med 6,4 procent 2011. Sedan 2000 har den totala turismkonsumtionen i Sverige ökat med drygt 75 procent i löpande priser. Exporten, det vill säga värdet av utländska besökares konsumtion:

 • Turismen i ett globalt perspektiv haft en tillväxt på i snitt 6,5 procent om året sedan 1950.
 • 2015 omsatte turismen drygt 281 miljarder.
 • 2015 var exportvärdet drygt 12,6 miljarder.
 • 2015 var antal anställda (årsverken) 165 400.
 • Läs mer om Sverige i Tillväxtverkets Fakta 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in