Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

30 mars 2017

Språk- och kulturinventering

Illustration: Lagen ger nationella minoriteter rättigheter

Nu genomför kommunen en språk- och kulturinventering. Syftet är att få veta vilka nationella minoriteter som finns inom kommunen. Vi vill veta vilka språkkompetenser och behov som finns. Ni som tillhör någon av de nationella minoriteterna – fyll i enkäten direkt här på webbplatsen!

Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Den ska skydda och främja Sveriges nationella minoriteter; samer, tornedalingar, sverigefinnar, judar och romer.

Samiska, meänkieli och finska har ett förstärkt skydd inom vissa geografiska för-valtningsområden. Strömsunds kommun/Straejmien tjïelte ingår i förvaltningsom-rådet för samiska och får varje år statsbidrag för att uppfylla behov enligt lagen.

Lagen innebär att kommunen ska

  • informera om lagen
  • ge inflytande till och samråda med företrädare för minoriteterna
  • skydda/främja alla minoriteters språk och kultur, särskilt med fokus på barn
  • ge service och erbjuda myndighetskontakt på samiska vid efterfrågan och
    på övriga minoritetsspråk om det finns språkkunnig personal
  • erbjuda barn- och äldreomsorg helt/delvis på samiska vid efterfrågan.

Syftet med denna språk- och kulturinventering är att få veta vilka nationella minoriteter som finns inom kommunen, vilka språkkompetenser samt behov som finns. För att kommunen ska kunna möta och tillgodose behoven och vara en aktiv samisk förvaltningskommun, behöver vi din/er hjälp.

Länk till enkäten om språk- och kulturinventeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information om nationella minoritetsspråk ta gärna kontakt med:
Aanna Johansson Larsson, samisk samordnare i Strömsunds kommun
0670-164 46 • aanna.johanssonlarsson@stromsund.se

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in