Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

30 mars 2017

Sök jobbet som turismstrateg!

Som turismstrateg blir du en av fyra medarbetare som tillsammans ansvarar för rådgivning till kommunens företagare och utveckling inom frågor som rör näringsliv och landsbygd.

Strömsunds utvecklingsbolag AB (Suab) är helägt av Strömsunds kommun. Vår verksamhet styrs av ägardirektiv från kommunen. I Suabs styrelse sitter utvalda politiker och representation från näringslivet.

Som turismstrateg blir du en av fyra medarbetare som tillsammans ansvarar för rådgivning till kommunens företagare och utveckling inom frågor som rör näringsliv och landsbygd. I ditt fall handlar det företrädesvis om turismfrågor. Du blir ansvarig för att utveckling av besöksnäringen och medverkar dessutom i våra gemensamt drivna projekt och i övrig verksamhet. Suab hjälper företagare att genomföra förändringar för att underlätta utveckling. I det arbetet är det vanligt att vi har kontakter internt i kommunorganisationen, med politiker och myndigheter.

Tjänsten innebär bland annat:

Att ha det samordnande ansvaret för att ta fram en turismstrategi för Strömsunds kommun och genomföra den.

Att samarbeta med kommunens övriga turismverksamhet, turistbyrå och camping samt arbeta med marknadsföring.

Att ansvara för omvärldsbevakning inom arbetsområdet.

Att stimulera andra aktörer till nya initiativ inom besöksnäringen. 

Att samarbeta med förvaltningen inom området för besöksnäring, barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen.

Att vid behov arbeta i Frostvikenområdet minst en gång i veckan. 

Att utveckla och förbättra samarbetet med turismentreprenörerna i kommunen.

Läs mer om tjänsten på arbetsföremedlningens sida!

Sök jobbet senast 1 april 2017


Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. anders.blomberg@stromsund.se

 

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in