Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

30 mars 2017
Bild från chefsutbildning.

Kommunalrådet Göran Bergström, Anders Hansson från Hälsopromotionsgruppen och kommundirektören Anneli Svensson under uppstarten av utbildningssatsningen i Strömsund. Foto: Gerd Sjöberg

Pressmeddelande från Strömsunds kommun 2017-03-17

Miljonsatsning på hälsofrämjande ledarskap

Den 17 mars startar en omfattande satsning på hälsosamma arbetsplatser och hälsofrämjande ledarskap i Strömsunds kommun. Ledarprogrammet är obligatoriskt för samtliga chefer. Även medarbetarna deltar i vissa delar.
– Det här är mycket viktigt, vi vill vara en attraktiv och hälsosam arbetsplats. Därför har vi avsatt två miljoner kronor till satsningen, säger kommunalrådet Göran Bergström, (S).

Strömsunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare. Med den ambitionen är det viktigt att ha ett hälsofrämjande ledarskap. Därför gör nu kommunen den största satsningen någonsin för att ge både chefer och medarbetare rätt verktyg för att nå målet.

– Vi vill att det ska vara roligt att gå till jobbet, och vi vill ge våra chefer nya verktyg. I vår organisation ska varje medarbetare känna sig värdefull och respekterad, delaktighet och engagemang ska genomsyra både stort och smått, säger kommunalrådet Göran Bergström, (S).

Satsning i miljonklassen

Kommunen lägger nu två miljoner kronor på en utbildningsinsats som sträcker sig över flera år. Samtliga chefer ska gå, delar av programmet omfattar också alla medarbetare.

– Ledarskap är inte bara ett intellektuellt arbete, det är även praktiskt och emotionellt. Det gäller att som chef veta när det är dags att sätta ned foten och när det är läge att vara stöttande, säger Göran Bergström.

Stärka chefer och medarbetare

Kommundirektören Anneli Svensson hoppas att utbildningen ska stärka både chefer och medarbetare och bidra till att de känner arbetsglädje och lyckas i sina uppdrag – då lyckas också kommunen som organisation menar hon.

– Det är ett av flera viktiga mål med utbildningen. Ett annat är att bli än mer attraktiv som arbetsgivare för att kunna rekrytera nya medarbetare till våra verksamheter. Det är oerhört betydelsefullt eftersom vi har ett välfärdsuppdrag gentemot våra medborgare, säger hon.

Utbildningen sker i samarbete med Hälsopromotionsgruppen.

Mer information
Anneli Svensson, kommundirektör, 0670-161 24
Göran Bergström, kommunalråd, 0670-161 94

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in