Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

31 mars 2017

Kommunal författningssamling

Här hittar du Strömsunds kommuns författningssamling, som består av ett antal styrande dokument fastställda av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon av kommunens nämnder.

Det finns flera olika typer av dokument:

Policies

Anger kortfattat hur kommunen förhåller sig i en viss fråga.
Läs Policies

Reglementen och arbetsordningar

Reglerar organisation, ansvarsområden, arbetsformer och beslutsrättigheter för kommunfullmäktige, våra styrelser och nämnder samt för de organ som kommunen har för samråd och informationsutbyte.
Läs Reglementen och arbetsordningar

Föreskrifter

Gäller för oss alla i samhället, t.ex. lokala ordningsföreskrifter för allmänna platser.
Läs Föreskrifter

Beslut taxor och avgifter

Läs Beslut om taxor och avgifter

Ägardirektiv, bolagsordningar och stadgar

För kommunens bolag och stiftelser.
Läs Ägardirektiv, bolagsordningar och stadgar

Planer

Beskriver aktiviteter som ska genomföras under en viss tid eller vid en viss händelse.
Läs Planer

Program

Är ett samlingsdokument som innehåller policy, strategi, mål och riktlinjer inom ett verksamhetsområde.
Läs Program

Riktlinjer, rutiner och bestämmelser

Tydliggör arbetssätt och hur policies, beslut och lagar ska tillämpas hos oss.
Läs Riktlinjer, rutiner och bestämmelser

Riktlinjer, rutiner och bestämmelser, internt bruk

Läs Riktlinjer, rutiner och bestämmelser internt bruk

Läs hela författningssamlingen härPDF

Aktuella taxor och avgifter hittar du under Taxor & avgifter

Kontakt
För att öppna pdf-dokument behöver du Acrobat Reader.

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in