Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

31 mars 2017

Internationellt samarbete och vänorter

Under våren 2005 antog kommunfullmäktige en internationell strategi för kommunen. Den byggde på de erfarenheter av internationellt arbete som kommunen haft. Men den gav också uttryck för de ambitioner som kommunen utvecklat på den internationella arenan.
Sedan 80-talet har Strömsund haft en vänort i den finländska staden Hausjärvi (belägen ca 100 km norr om Helsingfors). Utbytet har i huvudsak varit av formell och kulturell art. De sista åren har kontakterna dock varit sporadiska.
 
Under samma tidsperiod har istället nya internationella kontakter vuxit fram. Förelöpare i den utvecklingen har kommunens skolor varit. De växande internationella kontakterna inom vårt näringsliv har naturligtvis också stimulerat till denna ökning.
 
Den förändringen speglar också att det internationella arbetet fått en annan form och annat motiv. Från ett formaliserat utbyte utan egentligt samband med den verksamhet kommunen bedriver dagligdags, till en medveten hävstång för kommunens - och dess näringslivs - utveckling.
 
De senaste 6-7 åren har också kommunledning, SUAB och andra förvaltningar än skolan varit aktiva. I dag har Strömsunds kommun ett förhållandevis brett kontaktnät. Dessa sidor beskriver en kortare sammanfattning.
Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in