Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

30 mars 2017

Kommuninformation

Strömsunds kommun har en folkmängd på ca 12 000 personer, varav drygt 4 100 invånare i centralorten. Strömsund är den nordligaste av Jämtlands åtta kommuner och med sina 106 kvadratmil är Strömsund till ytan Sveriges sjätte största kommun. De goda möjligheterna till friluftsliv, jakt och fiske är av stor betydelse för befolkningen. 

Andra tätorter i kommunen är Gäddede, Hammerdal, Backe och Hoting. Strömsunds kommun bildades 1974 genom sammanslagning av Frostviken, Fjällsjö, Ström och Hammerdal kommuner.

Storslagen natur, starka nätverk och en positiv företagsanda är några kännetecken för kommunen.

I Strömsund handlar mycket om vindkraft just nu. Här investeras miljardbelopp i en av Sveriges största vindkraftparker, samtidigt som flera andra stora vindkraftprojekt ligger i planeringsstadiet.

Strömsunds kommun är en av fyra som fått ett nationellt uppdrag (så kallad nod) av Energimyndigheten. Vi kallar vår nod för Vindkraftcentrum Strömsund och har som uppdrag att arbeta med arbetskraftsförsörjning samt drift- och underhållsfrågor.

Hjalmar Strömerskolans kvalificerade yrkesutbildning (KY) till vindkrafttekniker var först i Sverige.

Kommunikationer
Kommunikationerna är väl utbyggda. Viktiga leder är Inlandsbanan, E45 samt länsvägarna 342 och 345. Här finns lättillgänglig kollektivtrafik liksom kommunikationsleder för kraftfull dataöverföring (ISDN och ATM).

Om näringsliv
Mångfald, bredd och serviceanda präglar näringslivet som inrymmer såväl produktion inom trä, elektronik och mekanik som tjänsteproduktion inom turism och informationsteknik.

Att bo
I kommunen finns rikliga förutsättningar att bo och leva nära rena och stora vatten- både i tätorter och på landsbygden. 

Den kommersiella servicen är välutvecklad med ett stor utbud av tjänster, daglig- och kapitalvaror.

Smått & gott

  • Över 300 föreningar i kommunen
  • Över 1000 företag
  • Bidrag till provrörsbefruktning och adoptioner
  • Världens brunbjörntätaste område
  • Yrkeshögskoleutbildning (KY) till vindkrafttekniker
Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in