Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

30 mars 2017

Organisation

Organisationsschema för Strömsunds kommuns förvaltning Kommunledningsförvaltning Teknik- och serviceförvaltning Vård- och socialförvaltning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning Framtids- och utvecklingsförvaltning Miljö och bygg Strömsund Turism Närvård Frostviken Överförmyndaren Vem är kommunchef

En förvaltning har beslutsnivåer, det kan finnas förvaltningschef, områdeschefer, enhetschefer och arbetsledare. Ofta har man verksamhet inom flera olika områden.

En avdelning har oftast bara en chef och ett eller ett par huvudverksamheter.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in