Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Föreningsregister

Strömsunds fritidsguide

Klicka på bilden för att läsa
fritidsguiden

Under dessa sidor hittar du de flesta föreningar som bedriver verksamhet i vår kommun. Varje år delas dessutom en tryckt fritidsguide ut till hushållen. Klicka på bilden för att läsa den!

I kommunens föreningsregister finns ca 300 föreningar.

Hjälp oss att hålla registret aktuellt!

Föreningarna och dess register förändras ständigt, vissa verksamheter faller bort, nya tillkommer, styrelserna och k ontaktpersonerna förändras. Hjälp oss att hålla registret aktuellt genom att meddela när förändringar sker eller om ni bildar någon ny förening.

Vill du anmäla en ny förening till registret?
Då ska du fylla i en registreringsblankett.
Länk till registreringsblankettPDF

Om du har ändringar, frågor eller vill ha hjälp kontakta
Magdalena Sannemo
0670-164 06 
e-post magdalena.sannemo@stromsund.se

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in