Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Förskoleklass

Barn som undersöker.

Förskoleklass börjar barnen hösten det år de fyller 6 år. Här får man börja känna på hur det är att gå i skola. Förskoleklass är kostnadsfritt.

EnligEnligt skollagen 3 kapitlet 8§
"Om ett barns vårdnadshavare begär det, skall barnent redan höstterminen det kalenderår det fyller sex år jämställas med skolpliktiga barn ifråga om rätten att börja skolan."

 

Under våren det år barnet fyller 6 år skickar skolan hem information om förskoleklass till vårdnadshavarna. Barnen har rätt till 15 timmar per vecka, eller 525 timmar per läsår. Barnet har rätt att direkt börja i första klass om vårdnadshavarna begär det.

I brevet bifogas en blankett "Anmälan till förskoleklass/skola" där vårdnadshavaren kan välja mellan förskoleklass och första klass.

Även barn som gått i förskolan tidigare ska skicka in anmälan.

Vill ni veta mer? Kontakta expeditionerna:

Strömsund: Barn- och utbildningsförvaltningen, 833 24 Strömsund, 0670-161 69
Hammerdal
: Grevåkerskolan, Häradsvägen 33, 830 70 Hammerdal, 0644-64 20 25
Backe:
Fjällsjöskolan, Box 11, 880 50 Backe, 0624-51 20 25
Hoting:
Centralskolan, Storgatan 37, 830 80 Hoting, 0671-71 66 25
Frostviken:
Frostviksskolan, Skolvägen 10, 830 90 Gäddede, 0672-41 67 25

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11

Läroplan förskoleklass, fritidshem och grundskola

Läroplanen trädde i kraft den 1 juli 2011. Läroplanens två första delar gäller för grundskola, förskoleklass och fritidshem.

Den tredje delen innehåller kursplaner med tillhörande kunskapskrav för grundskolans ämnen.

Vill du läsa läroplanen?
Läroplanen på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in