Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Livsmedel och hälsa

Mat och vatten kan vi inte leva utan. Vår hälsa påverkas av vad vi stoppar i oss. Att råvarorna är av bra kvalitet och att de hanteras på ett säkert sätt är speciellt viktigt.

Miljö- och byggavdelningen kontrollerar att företag som arbetar med livsmedel gör det på ett säkert sätt. Det gör vi bland annat genom besök, provtagningar med mera.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in