Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

31 mars 2017

Tillstånd, tillsyn och anmälan

För att driva företag behöver du ofta söka tillstånd eller göra en anmälan. För att få driva företag behöver du i vissa fall tillstånd från kommunens miljö- och byggnämnd men det kan också vara Länsstyrelsen eller Polisen som du ska vända dig till.

Tillstånd behöver ditt företag bland annat för miljöfarlig verksamhet, djurhållning, avlopp med WC, restaurangverksamhet med mera.

För vissa verksamheter räcker det om företaget anmäler till miljö- och byggavdelningen. Exempel kan vara restauranger, frisörsalonger, krossverksuppställningar, eget omhändertagande av avfall med mera.

Ditt företag har skyldigheten att anmäla eller söka tillstånd för den verksamhet man planerar att bedriva. Tag kontakt med miljö- och byggavdelningen i god tid och ta reda på vad som gäller för just din planerade verksamhet.

Tillstånd behöver man även om man vill servera alkohol, i princip all försäljning av alkohol är tillståndspliktig.

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in