Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Landsbygdsprogram 2014-2020

Landsbygdsprogrammet löper under perioden 2014-2020. Programmet innehåller olika typer av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden.

I landsbygdsprogrammet ingår företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, kompensationsbidrag och miljöersättningar.

Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns totalt 36 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet under perioden 2014–2020. Programmets olika stöd kommer att öppnas successivt under 2015.

Landsbygdsprogrammet är ett nationellt program, men prioriteringar görs utifrån regionala handlingsplaner.

Läs även "Analys av landsbygden i Jämtlands län - Regional SWOT inför Landsbygdsprogrammet 2014-2020"PDF 

Kontakt
  • Strömsunds Utvecklingsbolag
  • Storgatan 20
  • Box 500
  • 833 24 Strömsund
  • 0670-169 70
  • 0670-169 63 (fax)

  • VD
  • Anders Blomberg
  • 0670-169 69

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in