Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Välkommen till Kulturskolan

Att spela eller sjunga är bra för inlärning och studier, det visar aktuell forskning. Tanken om ”estetiska lärprocesser”, ett sätt att lära sig teoretiska saker genom att göra praktiskt-estetiska saker, grundar sig i utvecklingspsykologin.

Genom att utveckla sin kreativitet och fantasi får man bättre självförtroende och fungerar bättre i grupp, man lär sig även att ta ansvar. Därför är barns musicerande, både enskilt och tillsammans i grupp så viktigt. Det finns alltså ett samband mellan kreativitet, fantasi och kunskapsinhämtning.

Att musicera ger bland annat bättre förståelse för språkets rytm.

Nu finns vi även på Facebook:
https://www.facebook.com/KulturskolanStromsundsKommun

Välkomna att gilla och följa oss, vi lägger ut aktuell information om vår verksamhet.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in