Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

29 mars 2017

Bidragsnormer för föreningar och organisationer

Barn, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till olika föreningar och organisationer som bedriver barn och ungdomsverksamhet, pensionärsverksamhet, utvecklings- och försöksverksamhet för barn och ungdomar, verksamhet för funktionsnedsatta och övriga ideella och kulturella föreningar  enlig normer som beslutats av kommunfullmäktige.

Du kan läsa om bidragen för respektive verksamhet under flikarna i bidragsnormer, samt hämta hem ansökningsblanketter för den verksamhet du representerar.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in