Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

25 mars 2017

Ledarstipendum

Stipendium delas ut till ledare som är mantalskriven inom Strömsunds kommun och under flera år gjort framstående frivilligt arbete inom ideell förening eller organisation. 

Stipendiet är avsett att användas till studieresa eller dylikt som kan anses främjande för fortsatt ledarinsats. 

Stipendiet är på 8 000 kronor och kan delas mellan flera personer, dock högst tre. Ledare kan få stipendiet endast en gång. Om det inte finns någon lämplig kandidat delas inte stipendiet ut. 

Ideell förening eller organisation sänder förslag till stipendiater till Barn-, kultur- och utbildningsnämnden, Box 500, 833 24 Strömsund senast 31 mars. Skicka då med de uppgifter om ledaren som har betydelse för nämndens bedömning. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden kan också nominera kandidater.

Till ledarstipendiat föreslår jag:


Uppgifter om den som nominerat:
SPAM-skydd *

Fält med röd stjärna måste fyllas i.
Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in