Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

29 mars 2017

Hedenvindplaketten

Hedenvindplaketten instiftades den 13 maj 1980 av Strömsunds kulturnämnd till 100-årsminnet av Gustav Hedenvinds födelse och delas ut till författare som skriver i Gustav Hedenvinds anda. Plaketten, som är utvörd i brons, har utformats av konstnären Kerstin Bränngård.

Pristagare

2015: Vibeke Olsson
Motivering: Vibeke Olsson har i fyra romaner gett oss en initierad och levande berättelse om sågverksindustrin i Sundsvallsområdet och ett myller av människoöden. Den som för ordet ar Bricken på Svartvik. Hon får tidigt i livet en hårdhänt kontakt med sin arbetsmiljö när hon råkar kapa av sig högra handens fingrar. Berättelsen startar 1879 med Sundsvallsstrejken och går fram till sekelskiftet. Bricken är engagerad i frikyrkorörelsen men är också intensivt delaktig i arbetarnas kamp för bättre levnadsvillkor.

2014: Anita Salomonsson
Motivering: Anita Salomonsson har efter en sen debut gett oss en rad engagerade och initierade berättelser om livet i västerbottnisk landsbygd. Hon har lyft fram kvinnornas roll i Fattig-Sverige från 1800-talets början och framåt i romaner som "Vackrast var ändå mamma" och "Vattenbärerskan"

2013: Per-Olof Enquist
Motivering: Per-Olof Enquists författarskap har en spännvidd och lyskraft som har få motstycken i nutida svensk litteratur. Hans insikter i historiska förlopp är lika imponerande som hans fingertoppskänsla för det psykologiska spelet mellan individer.
Oavsett vilken tid eller miljö han skildrar finns det referenser till hans barndom i Hjoggböle i Västerbottens kustland. Himlaharpan som ljuder i telefontrådarna till det gröna hus, som var hans barndomshem, har aldrig tystnat.
De svåra existentiella frågorna gestaltas, men i berättelserna under en kall stjärnhimmel finns ändå värme och ljus.

2012:  Inger Henricson.
Motivering: Inger Henricson debuterade 2010 med dokumentärromanen "Stannfåglarna", där hon skildrar sin farmors och farfars hårda livsöde.Det är en stark och levande berättelse om Kristina och Johan som bygger sitt torp på bolagsmark i Klippsta, Bodums socken, utan att ha inväntat tillstånd. Det blir avslag på ansökan om kronotorp och myndigheterna river huset. Möbler och husgeråd kastas brutalt ut i snön. Barnen får ta skydd hos farmor och farfar.Men John är en tjurskallig kämpe. Med hjälp av lojala vänner bygger han upp huset igen. Johan kallas till tinget i Ramsele och döms att böta 75 kr. då familjen saknar pengar får han avtjäna straffet på fängelset Vita Duvan i Härnösand.Huset rivs en andra gång, men Johan ger ändå inte upp, och så småningom kommer tillståndet. Klippsta erkänns som krontorp.
Berättelsens centralgestalt är Kristina som ser till att ge barnen trygghet i fattigfolkets kamp för överlevnad. Johan var liksom Hedenvind engagerad i arbetarrörelsens kamp för rättvisa och solidaritet.

2011: Susanna Alakoski
Motivering: 2011 års Hedenvindplakett tilldelas den finlandssvenska författaren och socionomen Susanna Alakoski. Hon har dessutom varit politiskt aktiv på riksnivå och också skrivit krönikor bland annat i Dagens Arbete.Susanna Alakoski debuterade skönlitterärt 2006 med den uppmärksammade och prisbelönta Svinalängorna. Den har också filmats.
Efter det har hon bland annat varit redaktör för antologierna Tala om klass (tillsammans med Karin Nielsen) Lyckliga slut och Fejkad orgasm (2008 tillsammans med Amanda Morgensen). År 2010 kom romanen Håpas du trifs bra i fengelset.
Hon är gift med Mats Söderlund, poet och ordförande i Svenska Författarförbundet och bär hans efternamn som sitt släktnamn. Paret håller även skrivkurs i Andalusien varje år.

2010: Göran Greider
Motivering: Göran Greiders utsiktspunkter växlar från barndomens Vingåker, över
byn Hagen vid Västerdalälven till chefsredaktörsstolen på Dalademokraten.
Från debuten 1981 har han regelbundet sänt oss sina lyriska rapporter,
fram till fjolårets diktsamling "Katterna kommer in från mörkret". Han
kan finna vila i naturen och det nära livet men stannar inte i idyllen. Göran
Greider har liksom Hedenvind en radikal politisk vision om ett bättre
samhälle. Frågan gäller "hur en rättvis värld ska bli möjlig" skriver han i
en av sina dikter.

2009: Åsa Linderborg
Motivering: Åsa Linderborg har i sin självbiografi "Mig äger ingen" gett oss den mest inkännande och övertygande skildring av ett modernt arbetaröde som står att finna i svensk litteratur. Hon ser både skuggor och dagrar i sin barndom med den ensamstående pappan Leif Andersson. Han hämtar dagligen sin dotter efter jobbet på Metallverken i Västerås. Det blir ofta för många öl, men han sviker inte sin dotter och i hetta, svett och ensam-het bär han ändå på en trotsig dröm om solidaritet och rättvisa.

2008: Nils Erik Sjödin
Motivering: Nils Erik har den insikt i de äldre arbetarnas liv och erfarenheter som väl överensstämmer med Hedenvinds. I sina dialektala dikter beskriver Nils Erik med klarsynt humor byfolkets strävan utan att inkräkta på allvaret. Ävlan var något synonymt med Hedenvind.

2007: Bodil Malmsten
Motivering: För ett författarskap inom bland annat lyrik och prosa, skildrat med
tänkvärdhet och underfundighet.

2006: Majgull Axelsson
Motivering: För sina insiktsfulla och uttrycksfulla skildringar av människor som hamnat i underläge.

2005: Ing-Marie Eriksson-Sabbadini
Motivering: Ing-Marie Eriksson-Sabbadini tilldelas 2005 års Hedenvindplakett för att hon, genom orädda ögon och med skickligt iakttagande, i sitt författarskap storartat skildrat samtiden.

2004: Ulla Ekh
Motivering: För ett brett författarskap inom prosa-poesi och noveller där skildringar av vardagsmänniskan står i centrum

2003: Per Gunnar Evander
Motivering: En modern författare som träffsäkert speglar den enkla vardagsmänniskans situation.

2002: Elsie Johansson
Motivering: För hennes förmåga att analytiskt djupsinnigt och humoristiskt beskriva människors levnadsvillkor.Ett av hennes stora kännetecken är att behandla nutidshistorien på ett stimulerande tidlöst sätt och förtrogenheten med den värld hon beskriver.

2001: Erik Sjödin
Motivering: Erik Sjödin, vars författarskap kännetecknas av en oförtruten kamp för Norrland, glesbygden, det lilla formatet och den lilla människan.

2000: Yngve Ryd
1999: Kerstin Thorvall
1998: Hans O. Granlid
1997: Kerstin Ekman
1996: Aino Trosell
1995: Torgny Lindgren
Motivering: Torgny Lindgren bygger liksom Hedenvind på en stark tradition av muntligt berättande från sina barndomstrakter. Med suverän stilkänsla har han använt inslag från sin västerbottensdialekt, vilket har gett hans språk en karakteristisk balans mellan kärvhet och musikalitet.Med ett brett ämnesval i såväl poesi som dramatik och prosa har han hållit en i grunden konsekvent linje genom hela författarskapet.Torgny Lindgren har lyckats förena ett starkt socialt engagemang i samtidsfrågorna med djupa insikter i de existensiella frågorna om liv och död, kärlek, hat och ondska.
1994: Per Anders Fogelström
1993: Kjell Johansson
1992: Mary Andersson
1991: Gunnar Kieri
1990: Kurt Salomonson
1989: Stig Sjödin
1988: Carl-Göran Ekerwald

1987: Sara Lidman
1986: Linnéa Fjällstedt
1985: Folke Fridell
1984: Karl Rune Nordkvist
1983: Nils Parling
1982: Ivar Lo-Johansson
1981: Helmer Grundström
1980: Birger Norman

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in