Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Irkutsk

Kontakten mellan Irkutsk och Strömsund uppstod som ett resultat av kontakter mellan företagaren Ulf Norin - med mångårigt näringslivsengagemang inom energisektorn i Strömsund - och Slava Nikitin verksam inom universitet och näringsliv med energifrågor som specialområde.
Sammanställning av samarbetet

Sammanställning av samarbetet

Partnerskapet mellan Irkutsk och Strömsund inleddes för mer än tio år sedan med ett gemensamt projekt inom energibesparingsteknologi. Klicka på bilden bredvid för att läsa sammanställningen av detta samarbete för tiden mellan 1999 och 2009.

Vid ett besök i Strömsund av borgmästaren Vladimir Yakubovskij i november 2001 undertecknades ett samarbetsavtal. I avtalet har parterna gemensamt sett ut samarbetsområden som är fördelaktiga för båda kommuner. Inom ramen för detta avtal har två- eller treårsprogram överenskommits där konkreta aktiviteter angetts - och genomförts!

De mest framträdande samverkansområdena har varit energi och miljö, byggnation av mindre bostadshus, medicin- och sjukvård, utbildning, handel och kultur.

Samarbeten inom energiområdet


Inom energiområdet har kommunens Kompetenscentrum för energiförsörjning medverkat i utveckling av ett modernt synsätt kring nyttjandet av energi för uppvärmning där ekonomi, teknik och miljökunnande samverkat. Utbildningar har sålts till deltagare från Murmansk, Medvesjegorsk och Irkutsk.

Bara gentemot Irkutsk har Kompetenscentrum sålt utbildningar för över 700 000 kr. Samma bolag har som resultat av detta samarbete köpt konsulttjänster i Jämtland för mer än 5 miljoner kronor. Bland annat har Vattudalens Rör, Fridells Glas, StyrReg och Björn Stranne varit involverade som ansvariga för inslag i den praktiska delen av kursverksamheten.

Bild på jämtländska trähus i Irkutsk

Samarbeten inom träbranschen


Vi har medverkat i ett projekt med syfte att uppföra 62 småhus i trä med svensk teknik i Irkutsk. Området kallas idag i folkmun för "svenskbyn". Där har företag i kommunen och Jämtland medverkat med tjänster och utrustning, bland annat Josa Träutveckling i Sikås, Habelia i Östersund, Norrlands Trähus och Attacus i Hammerdal, Strömsunds Takstolar.

För uppförandet av en Prefab-fabrik för trähus i Irkutsk har nyckelpersoner varit i Hammerdal på utbildning, där ersättning till de svenska företagen erlagts av den ryska beställaren.

Utöver de breda företagskontakter som skett i anslutning till energi- och småhusprojekten har en väsentlig del i samarbetet varit utveckling av handel mellan våra regioner. I Irkutsk har därför anordnats Sverigedagar med medverkan av företag från Strömsund och Jämtland. Irkutsk har också anordnat motsvarande presentation i Östersund.

Strömsund och Irkutsk har genom ett SIDA-finansierat projekt genomfört ett arbete med fokus på sopsortering och återvinning där bland annat lärare och elever från Hedenvindskolan varit aktiva.

Kulturområdet


Inom kulturområdet har utbyte av körledare genomförts. Från Irkutsk instruerade Olga Resina under en vecka några av våra körer i vokal teknik. Maria Boberg och Hans Erik Dahlgren har i Irkutsk bistått med kunskaper i gospel och traditionell körsång.
Bild på skolelever i Irkutsk

Flera samarbeten inom skola, vård och miljö


Gymnasieskolorna Lyceum 2 och 3 i Irkutsk ingår tillsamman med Hjalmar Strömerskolan (och gruvskolan i Jöhvi, Estland) i Baltic Business College där konceptet kring företagargymnasiet gemensamt utvecklas och lärs ut.

Genom vår kommuns försorg har läkare från det nystartade Irkutsks kliniska sjukhus nr 1 fått möjlighet att auskultera vid Karolinska sjukhuset i Stockholm. Strömsund beredde också plats för en nyutbildad läkare från Irkutsk att arbeta inom kommunens äldreomsorg.

Elever från Hjalmar Strömerskolan har sedan 2007 deltagit i en årlig internationell miljökonferens i Irkutsk. Kyrktåsjö skola har deltagit aktivt i ett skolutbyte med Irkutsk och elever från skyttegymnasiet har haft gemensam träning och tävlingar med aktiva ungdomar från vår vänort.

Irkutskdagarna i Östersund april 2006

Samarbetet kommer att fortsätta


Den 13 februari 2009 möttes Irkutsk borgmästare Vladimir Yakubovskij och Strömsunds kommuns kommunalråd Karin Stierna i Stockholm där planen för det vidare samarbetet 2010-2012 undertecknades.

Enligt den undertecknade planen kommer insatser av ömsesidigt intresse inom de olika verksamhetsområdena i avtalet att genomföras bland annat inom äldreomsorg, skididrott och sportskytte, miljöfrågor, utveckling av kommunal förvaltning och samarbete inom utbildning och kultur.

Fokus för arbetet under 2010 kommer först och främst att handla om utbyte av information och erfarenheter samt aktiviteter för barn och ungdomar.

I september 2009 får Fjällsjöskolan i Backe besök av ungdomar från Irkutsk då de under läsåret gemensamt ska arbeta med miljöfrågor. I februari 2010 kommer konstutställningen "Min stad Irkutsk" att invigas på kommunkontoret i Strömsund. I november 2009 hålls en stor tävling i Irkutsk för grundskoleelever och de 20 vinnande bidragen visas hos oss. Utställningen kommer sedan att vara ute på turné runt om i hela kommunen.

Staden Irkutsk hemsida http://www1.irkutsk.ru/

Samarbetsplanen för 2010 - 2012 hittar du här >>PDF

Kontakt

Nyheter från Irkutsk

 • 2009-10-08 12:14
  Vladimir Yakubovskij mötte republiken Sydkoreas generalkonsul i Irkutsk

 • 2009-10-08 12:13
  Irkutsk turiststaden

 • 2009-10-08 12:12
  Stadsbyggnadsuniversitet i Irkutsk inledde för tionde året det Internationella Vinteruniversitet vid Bajkalsjön

 • 2009-10-08 12:10
  Ett konstens tempel för Irkutsks skolelever

 • 2009-10-08 12:08
  I Irkutsk har hållits den årliga musikaftonen "Tid, händelser, människor"


Nyheter från Irkutsk

 • 2010-03-08 12:04
  Владимир Якубовский встретился с Генеральным консулом Республики Корея в г. Иркутске

 • 2010-03-08 12:04
  «Иркутск туристический»

 • 2010-03-08 12:04
  В Иркутске открылась 10-я сессия Международного Байкальского Зимнего Градостроительного Университета

 • 2010-03-08 12:04
  Храм искусств для иркутских школьников

 • 2010-03-08 12:03
  В Иркутске прошел ежегодный торжественный музыкальный вечер "Время, события, люди"


© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in