Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

29 mars 2017

Adoption

Att adoptera ett barn kräver stor eftertanke och planering. Det är en omvälvande omställning att få ett barn i familjen. Även om ni väntat och längtat under lång tid kan det vara svårt att föreställa sig hur det kommer att bli.

Det krävs förberedelser för att vara mentalt förberedd på de känslor som ni kommer att konfronteras med. Inför en adoption kan ni få den hjälp ni behöver, genom samtal och rådgivning. Viktigt att veta är att ni inte behöver ha bestämt er för att adoptera för att ta kontakt med oss. Det är obligatoriskt för alla som vill adoptera ett barn från utlandet att delta i en föräldrautbildning.

Vem får adoptera?

Förutsättningar utifrån föräldrabalken (lagen) är:

 • Den sökande har uppfostrat eller vill uppfostra barnet, eller att det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökande och barnet finns särskild anledning till adoptionen.
 • Adoptanten ska vara minst 25 år.
 • Man får inte ge eller lova ersättning. Det vill säga, man får inte ta betalt för barnet i någon form och inte heller låta sig betalas för att ta hand om barnet.
 • Enbart gifta makar eller de som ingått partnerskap kan adoptera tillsammans.
 • Ensamstående kan också adoptera ett barn.

Hur går det till?

Om ni bestämt er för att adoptera ett barn lämnas en ansökan till socialnämnden för att få ett medgivande. För att socialnämnden ska kunna bedöma om ni ska få ett medgivande eller inte, krävs en grundlig utredning.

Kommunalt bidrag till adoption

Strömsunds kommun ger bidrag till par som är skrivna i kommunen och som adopterar barn. Beslutet togs av kommunfullmäktige 19 april 2000.

När det det är klart med adoption så finns ett särskilt ekonomiskt bidrag att få från kommunen. Par skrivna i Strömsunds kommun får ett kommunalt bidrag med 24.000 kronor. Bidraget från Försäkringskassan vid adoption uppgår för närvarande till 40 000 kronor.   

Vill ni veta mer om adoptioner?

Besök då Myndigheten för Internationella Adoptioner (MIA) webbtjänst, www.mia.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. MIA har det övergripande ansvaret för adoptioner från andra länder.

Familjerättens personal har sekretess. Besök och samtal är kostnadsfria. Fråga efter familjerättssekreteraren, 0670-163 20

Kontakt
 • IFO:s expedition
 • 0670-163 20
 • Telefontider: 8.00 -12.00, 13.00 - 15.00
 • Fax: 0670-163 16
 • familjeomsorgen@
 • stromsund.se

 • Besöksadress:
 • Storgatan 4, Strömsund
 • Öppettider: Mån - fre
 • 8.00 -12.00, 13.00 -15.00

 • Postadress:
 • Box 199, 833 22 Strömsund

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in