Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

29 mars 2017

Barn och skilsmässor

Bild på broschyren "Att skiljas"

När föräldrar bestämt sig för att skilja sig eller separera, behöver de ibland hjälp att komma överens i frågor som rör barnen.

Att skiljas

Hur ofta barnet ska vara hos mamma respektive hos pappa och vem ska ha vårdnaden om barnet är några av de frågeställningar som föräldrar ibland behöver hjälp med.

Broschyr: Att skiljas – när man har barnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bild på broschyren "Gemensam vårdnad"

Vad innebär gemensam vårdnad?

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har det juridiska ansvaret för att barnet får vad det behöver och har rätt till. Båda föräldrarna är vårdnadshavare.

Gemensam vårdnad behöver inte betyda att barnet måste bo lika mycket hos båda sina föräldrar. Föräldrarna ska – tillsammans med barnet – gemensamt bestämma i viktigare frågor som rör barnet, som till exempel hur barnet ska bo och när den andra föräldern ska träffa barnet.

Broschyr: Gemensam vårdnad – vad innebär det?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samarbetssamtal

Genom samarbetssamtal kan föräldrar få hjälp att komma fram till en gemensam syn på frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Målet för samtalen är att nå en samförståndslösning.

Överenskommelsen skall ta hänsyn till barnets behov och önskemål. Initiativet till samarbetssamtal kan komma från föräldrarna själva eller från tingsrätten.

Om en familj inte lyckats lösa vårdnads- och umgängesfrågorna på egen hand, eller med hjälp av samarbetssamtal, kan ärendet gå vidare till tingsrätten om någon av föräldrarna lämnar in en stämningsansökan.

Avtal

Föräldrar som är överens kan reglera frågor om vårdnad, boende och umgänge genom avtal. Avtalet ska ta hänsyn till vad som är bäst för barnet.

För att avtalet ska gälla krävs att det godkänts av socialnämnden. Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom. Det betyder bland annat att avtalet ska följas.

Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar

Innan domstol fattar beslut i mål om vårdnad, boende och umgänge ska den ge socialnämnden tillfälle att lämna upplysningar vid muntlig förhandling. Beslutar rätten att gå vidare i målet begärs en utförligare utredning. Utredningen ska ta hänsyn till vad som är bäst för barnet.

Kontakt
 • IFO:s expedition
 • 0670-163 20
 • Telefontider: 8.00 -12.00, 13.00 - 15.00
 • Fax: 0670-163 16
 • familjeomsorgen@
 • stromsund.se

 • Besöksadress:
 • Storgatan 4, Strömsund
 • Öppettider: Mån - fre
 • 8.00 -12.00, 13.00 -15.00

 • Postadress:
 • Box 199, 833 22 Strömsund

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in