Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

29 mars 2017

Misstanke om att barn far illa

Det kan vara svårt att bära på en misstanke eller ha sett eller hört något som tyder på att en flicka eller pojke behandlas illa. Många väljer att blunda eller bortförklara tecknen.

Vad kan man göra?

Kunskap om vad du ska göra och om vad som händer sedan ökar barnets möjligheter att få hjälp i tid. När du tar kontakt med oss ställer vi frågor som "Vad har du sett?" och  "När hände detta?"

Därefter tar vi beslut om det finns anledning för oss att ta kontakt med familjen. Utifrån vad vi ser och vad föräldrarna har att säga, tar vi sedan ett beslut om det finns anledning att undersöka saken vidare. I så fall pratar vi med flickans eller pojkens föräldrar, anhöriga och andra människor som har viktig information.

Det är sällan som en anmälan leder till ett omhändertagande av barn. Vi försöker istället hjälpa föräldrarna med de problem som finns i hemmet.

Orsaker

Det finns många olika orsaker till att barn far illa. Ibland är det en kombination av olika missförhållanden. Orsakerna kan delas in under tre rubriker.

Övergrepp - Med övergrepp menas olika former av fysisk eller psykisk misshandel och sexuella övergrepp. Ett barn som blir vittne till våld mot någon närstående t ex mamman ses även som ett övergrepp på barnet.

Brister i omsorgen - Kan innebära att det är sådana förhållanden i hemmet att flickans eller pojkens hälsa och utveckling är allvarligt hotad. Hemmiljön kan till exempel vara olämplig för ett barn att vistas i. Barnets behov av känslomässig trygghet och stimulans blir inte tillgodosett av föräldrarna. Barnet missköts när det gäller hygien, mat eller kläder eller barnets utsätts för risker som kan innebära allvarlig skada.  

Eget beteende - Avser flickor eller pojkar som genom sitt eget beteende utsätter sig för risker som kan skada deras hälsa eller utveckling till exempel missbruk av alkohol/droger eller olika former av brottslig verksamhet.

Ansökan

Föräldrar kan själva vända sig till socialtjänsten för att få hjälp och stöd. Det kan till exempel under barnens uppväxt hända att de hamnar i dåligt sällskap, använder alkohol eller begår brott. Som förälder kan det då vara skönt att få prata med någon som vet vilken hjälp som finns att få.

Kontakt
 • IFO:s expedition
 • 0670-163 20
 • Telefontider: 8.00 -12.00, 13.00 - 15.00
 • Fax: 0670-163 16
 • familjeomsorgen@
 • stromsund.se

 • Besöksadress:
 • Storgatan 4, Strömsund
 • Öppettider: Mån - fre
 • 8.00 -12.00, 13.00 -15.00

 • Postadress:
 • Box 199, 833 22 Strömsund
BRIS - barnens rätt i samhället

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in