Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

29 mars 2017

Faderskap/ föräldraskap

Ett barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Om en ogift kvinna föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Det gäller också när två kvinnor får barn tillsammans. Fastställande av faderskap och föräldraskap gör du skriftligt hos individ- och familjeomsorgens familjerätt. När faderskapet/föräldraskapet är fastställt har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar. Faderskapet/föräldraskapet fastställs antingen via bekräftelse vid familjerätten eller via dom i domstol.

Om barnets föräldrar inte bor tillsammans eller om det är ovisst vem som är fader görs en särskild prövning, faderskapsutredning, innan socialnämnden kan ge sitt godkännande.

Om ni är ett gift olikkönat par behöver ni inte göra något. Ni blir automatiskt föräldrar till barn som föds inom äktenskapet.

Kontakt
 • IFO:s expedition
 • 0670-163 20
 • Telefontider: 8.00 -12.00, 13.00 - 15.00
 • Fax: 0670-163 16
 • familjeomsorgen@
 • stromsund.se

 • Besöksadress:
 • Storgatan 4, Strömsund
 • Öppettider: Mån - fre
 • 8.00 -12.00, 13.00 -15.00

 • Postadress:
 • Box 199, 833 22 Strömsund

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in