Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

29 mars 2017

Stöd till barnfamiljer

Att bli förälder är något av det största en människa kan få uppleva. Samtidigt kan det vara väldigt svårt ibland. Under någon period i livet kan det hända att orken inte räcker till eller att hälsan begränsar oss i förmågan att ta hand om våra barn. För det mesta löser sig problemen sig efter en tid, men ibland kan vi behöva hjälp av någon utomstående.

Våra barn kan testa gränser för vad som är tillåtet och föräldrarnas förmåga kan sättas på prov. Det kan också finnas konflikter mellan föräldrarna som påverkar familjelivet och barnen på ett negativt sätt. I båda fallen kan det vara skönt att få prata med någon som kan ge råd och hjälp.

Verksamheter för hjälp och stöd

För dig som bor i Strömsunds kommun finns flera olika verksamheter som kan vara till hjälp:

Familjecentralen

Familjecentralen är en mötesplats för barn och föräldrar. Här finns barnmorska, BVC-sköterska, psykolog, socionom och förskollärare. Alla arbetar under tystnadsplikt.
Mer information: Familjecentralen Dunderklumpen

Familjevårdsteamet

Familjevårdsteamet arbetar i och med familjer där det finns barn och ungdomar och där föräldrarna behöver ett extra stöd för att hantera situationen. Stöd från teamet kan dels ges som en insats och då har en socialsekreterare bedömt att det är rätt sorts hjälp och familjen är villig att göra förändringar för att situationen ska förbättras.

Föräldrar kan också vända sig direkt till Strömsunds familjevårdsteam för råd och stöd utan att gå via socialsekreterare. I denna öppna verksamhet görs ingen dokumentation eller registrering.
Mer information: Familjevårdsteamet

Familjerådgivningen i Jämtlands län

Familjerådgivningen erbjuder samtal för par, familjer och enskilda som befinner sig i samlevnadssvårigheter och/eller relationskriser.
Mer information: Familjerådgivningen

Individ- och familjeomsorg – Socialtjänsten

Individ- och familjeomsorgen (IFO) kan erbjuda stöd och hjälp till barn, ungdomar och till föräldrar på olika sätt. Vi erbjuder till exempel samtal och rådgivning.
Mer information: Individ- och familjeomsorg – Socialtjänsten

Kontakt
 • IFO:s expedition
 • 0670-163 20
 • Telefontider: 8.00 -12.00, 13.00 - 15.00
 • Fax: 0670-163 16
 • familjeomsorgen@
 • stromsund.se

 • Besöksadress:
 • Storgatan 4, Strömsund
 • Öppettider: Mån - fre
 • 8.00 -12.00, 13.00 -15.00

 • Postadress:
 • Box 199, 833 22 Strömsund

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in