Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

31 mars 2017

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Framtids- och utvecklingsförvaltningens uppdrag är att utveckla kommunen och dess medborgare, kvinnor, män, flickor och pojkar och vara en sammanhållen organisation för kommunens satsningar på kompetenshöjning, tillväxt och samhällsutveckling.

Framtids- och utvecklingsförvaltningen, FUF arbetar för att marknadsföra kommunen som en attraktiv plats där det är fördelaktigt att bo, arbeta och driva företag. Vi ger inflyttarservice till nyinflyttade och blivande kommuninvånare.

FUF har en bred och mångårig erfarenhet av integrations- och mångfaldsarbete. Vi ansvarar även för att introducera nyanlända kommuninvånare genom kommunens flyktingmottagning. Förvaltningen driver fem boenden och en utslussverksamhet för ensamkommande barn och unga.

Vi samlar de flesta EU-projekt med kommunal medfinansiering men leder och deltar även i andra arbeten som bedrivs i projektform.

Hjalmar Strömerskolan och Lärcentrum är plattformar för både ungdomars och vuxnas lärande.

Namn

Titel

Telefonnr

E-postadresser:

fornamn.efternamn@stromsund.se

 

Karin Holmquist

Förvaltningschef, chef flyktingmottagningen

0670-16186

Ahmed Mahammad Omar

Flyktingassistent

0670-16291

Anki Hammar

Flyktinghandläggare

0670-16168

Berit Holter

Lokal projektledare Integration Jämtland Härjedalen

0670-16715

Birgitta Moen

Drogförebyggande samordnare

0670-16935

Elisabeth Lindholm

Utvecklingsledare Resurscentrum Integration, RCI

0670-16167

Hillevi Melinder

Socionom Resurscentrum, RCI

073-0814428

Inger Eriksson Liljegren

Utbildningssamordnare Lärcentrum

0670-16724

Jeanette Nilsson

Enhetschef ensamkommande barn och unga

0670-16939

Jenniffer Bennoit

Socionom Resurscentrum Integration, RCI (föräldraledig)

0670-16936

Johanna Rundén

Enhetschef ensamkommande barn och unga

0624-512006

Kowsar Amiri

Praktik- och språkstödjare

0670-16714

Malin Ekljung

Etableringskoordinator

0670-16946

Mante van den Heuvel

Inflyttarservice

0670-16720

Marita Jakobsson Rosenberg

Enhetschef ensamkommande barn och unga

0670-16951

Melker Kjellgren

Administratör

0670-16945

Mona Sehlin

Lokal projektledare UVAS (ungdomar som varken arbetar eller studerar)

0670-16966

Rut Sannemo

Projektledare HAMSAM (Hälsa Arbete Migration Samverkan

0670-16794

Ulrica Engholm Eriksson

Pedagog Resurscentrum Integration, RCI

0670-16766

Zaw Min

Flyktinghandläggare och projektmedarbetare

0670-16931

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in