Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Fjärilen

Bild på broschyren fjärilen

Fjärilen är en gruppverksamhet för barn, tonåringar och vuxna som är anhöriga eller har växt upp i en familj där någon har ett kemiskt beroende av alkohol eller andra droger.

Vänder sig till anhöriga

Vi erbjuder anhöriggrupper för barn, tonåringar och vuxna. Efterfrågan avgör vilken grupp som blir aktuell under terminen. I varje grupp är det som mest åtta deltagare.

Träffa andra

Arbetssättet baseras på gruppsamverkan. Det innebär att du tillsammans med andra får möjlighet att dela erfarenheter, förhoppningar och känslor. Genom att träffa andra med liknande erfarenheter ges du möjlighet att få motivation, kunskap och medvetenhet. Det kan hjälpa dej att påbörja en förändring av dej själv och ditt liv. Fjärilens verksamhet kan beskrivas som ett pedagogiskt program med terapeutiska effekter.

Synsätt

Anhörigprogrammen grundar sig på Minnesotamodellens synsätt och arbetsmetodik:

  • Alkoholism är en sjukdom såväl fysiskt, psykiskt, socialt som mentalt
  • Alkoholism är en familjesjukdom där alla i familjen på ett eller annat sätt påverkas
  • Även anhöriga till den beroende är i behov av stöd och hjälp

Läs mer i broschyren FjärilenPDF

Läs vad några deltagare tycker om Fjärilen ...PDF

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in