Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 mars 2017

Information och regler

  • Kulturskolan erbjuder från och med årskurs 3 ett antal pedagogiska tillfällen under läsåret. Förutom lektioner, enskilt eller i grupp, används tid till samspelsdagar, konserter, uppträdanden med mera.
  • All material och litteratur anskaffas och betalas av eleven. De instrument som finns att låna, lånas i första hand ut till förstaårselever.
  • Eleven ska ha tillgång till instrument så att han/hon kan öva hemma.
  • Anmälan till kulturskolan är frivillig, men när man väl anmält sig så ska man komma till sina lektioner, öva sin läxa och lyssna på sin lärare. Sköter man inte detta, utan vid upprepade tillfällen glömmer spelböcker och/eller uteblir från lektion utan giltig orsak, kan läraren stänga av eleven från kulturskolan efter samtal med målsman.
  • Elev som blir sjuk eller av annan orsak inte kan komma till sin lektion, ska meddela sin musiklärare så fort som möjligt.
  • Alla elever i årskurs två deltar i Musiklek – en förberedande undervisning. Det för att få leka med rytmlekar, sjunga med mera.
Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in