Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

31 mars 2017

Värmepump

Funderar du på att installera en ytvatten-, jord- eller bergvärmepump ska du anmäla det till miljö- och byggavdelningen senast 3 veckor innan installationen påbörjas.

Anmäl inrättande av värmepump. Du blir annars skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

Dessa handlingar ska skickas till miljö- och byggavdelningen

  • Anmälningsblankett
  • Situationsplan

Syftet med anmälan

Syftet med din anmälan är att miljö- och byggavdelningen ska få kännedom om var man borrar eller gräver för värmekollektorn samt vilket sorts köldmedium som används. På så sätt kan vi meddela dig om det behövs extra försiktighetsåtgärder med hänsyn till miljön.

Om miljö- och byggnämnden anser att installationen på något sätt är olämplig ( t ex belägen inom skyddsområde för vattentäkt eller har ett köldmedium som inte längre är tillåtet) kan nämnden förbjuda dig att installera värmepumpen på det sätt du hade planerat.

Vi har gjort iordning informationsmaterial om vad du bör tänka på innan ni installerar en värmepumpsanläggning.

Legionella

Det är viktigt att värmepumpen tillåts arbeta vid tillräckligt hög temperatur. Om temperaturen i varmvattenberedaren är för låg finns det risk för att Legionella-bakterier växer till. Hela vattenvolymen bör hålla minst 60 grader och vid tappställe minst 50 grader för att undvika smittrisk av Legionella.
Här hittar du information om Legionella från Boverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vilken värmepump ska jag välja?

När du funderar på vilken värmepump du ska välja kan du få hjälp av kommunens energirådgivningöppnas i nytt fönster.

Köpråd, tester, marknadsöversikter
samt råd om vad ni ska tänka på när ni begär offerter kan ni få av konsumentrådgivaren, 0670-161 20

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in