Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

29 mars 2017

Sandning

För att bekämpa halka sandas gator och vägar. Vi vill även informera om vilket ansvar du har som fastighetsinnehavare. Målet är att vi ska ha en trygg och säker trafikmiljö.

Kommunens ansvar

Sandning ska ske när halkrisk föreligger och prioriteras enligt följande:

 1. Gångvägar från kommunal gata
 2. Till ytor för tillträde till kommunala parkeringsplatser
 3. Bostadsgator

Fastighetsinnehavarens ansvar

 • Fastighetsinnehavaren har skyldighet att vid halka sanda gångbanan utanför fastigheten.

Sand för detta ändamål kan hämtas gratis på följande utlämningsställen:

Strömsund
Hoting
Kyrktåsjö
Norråker
Backe
Hammerdal
Rossön
Gäddede

Vid återvinningsstationerna OK/Q8, Näsviken och Bilbolaget.
FTI-anläggningen efter Parkgatan
Engqvist Åkeri garage
FTI-anläggningen
Sandladan, Ramselevägen
Kommunförrådet
FTI-anläggningen efter Bodumsvägen
Sandladan, Åkarhuset

Observera att sanden bara får användas för sandning av gångbanan utanför fastigheten. Den får inte användas på egen tomt.

Vad säger lagen? Enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning har kommunen och fastighetsinnehavare skyldigheter när det gäller gator, torg och andra allmänna platser som är redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Mer information
Kundtjänst 0670-164 15

Kontakt
 • Gatu- och markansvarig
 • Thord Engström
 • 0670-164 29
 • 070-350 56 40

 • Adress
 • Teknik- och serviceförvaltningen
 • Box 500
 • 833 24 Strömsund

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in